หมวดหมู่

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor)

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistor)

เทอร์มิสเตอร์ (Thermistors)

เทอร์มิสเตอร์ มาจากคำว่า  “ Thermally sensitive variable resistor ” ทำมาจากวัสดุตัวนำที่เหมือนกับเซรามิก อยู่ในรูปของออกไซด์ของแมงกานีส นิกเกิล และโคบอลต์ มีค่าความต้านทานจำเพาะในช่วง 100 ถึง 450,000 โอห์ม- เซนติเมตร 

หลักการของ เทอร์มิสเตอร์ คือค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิตามหลักการของสารกึ่ง ตัวนำ นั่นคือเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความต้านทานจะลดลง คุณลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่ามี “สมัประสิทธิ์การ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นลบ” NTC (เอ็นทีซี) การเปลี่ยนแปลงนี้จะแปรตามความไม่บริสุทธิ์ในการเจือปน หากเจือปน มากเกินไปสารกึ่งตัวน าจะมีสัมประสิทธขิ์องอุณหภูมิเป็นบวก 

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด / เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
แสดง:
เรียงลำดับโดย:
NTC 47D-15
NTC 47D-15, เทอร์มิสเตอร์, Thermistors อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์  ลักษณะสินค้า..
20.00บาท
NTC 8D-20
Thermistors เบอร์ NTC 8D-20 อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ เทอร์มิสเตอร์ NTC 8D-20 ..
25.00บาท
PTC 15P
Thermistor PTC 15P ..
18.00บาท
PTC 16P
PTC 16P hermistors, เทอร์มิสเตอร์ อะไหล่ตู้เชื่อม ..
16.00บาท

อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ | ทำเว็บระยอง | BBCode & HTML editor
@2013 อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ .Inc | รับซ่อม มาบตาพุด ระยอง | FC2RY | Email. elec@fc2ry.com